Welkom bij Startgemeenschap Mokum! 

Waarom is de startgemeenschap opgericht?

We hebben allemaal gemerkt dat de waterpolosport en clubleven in Amsterdam tijdens de pandemie een moeilijke periode heeft doorgemaakt. Deze ontwikkelingen hebben een grote weerslag gehad op de inzet en motivatie van spelers, waarbij een aanzienlijk aantal leden hun lidmaatschap heeft opgezegd en/of teams uit de competitie zijn teruggetrokken.1 Daarnaast ervoeren de clubs al langere tijd dezelfde problemen op het gebied van ledenwerving, badwaterhuur, behoud van (talentvolle) jeugd en beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit leek hét moment om de krachten te bundelen en deze problemen gezamenlijk aan te pakken door een startgemeenschap op te richten. 

Wat is een startgemeenschap precies? 

Een startgemeenschap is een soort ‘parapluorganisatie’ waarin de zogenoemde basisverenigingen waterpolo (in dit geval het Y, de Dolfijn, DJK/ZAR en de Waterwolf) onder dezelfde vlag deelnemen aan de competitie. Het is dus niet hetzelfde als een fusie, want de basisverenigingen blijven in hun huidige vorm bestaan. 

Deelname aan de startgemeenschap duurt in principe één seizoen en wordt telkens aan het eind van het seizoen geëvalueerd. De basisverenigingen hebben dan de mogelijkheid om zich geheel vrijblijvend uit de startgemeenschap terug te trekken (of juist aan te sluiten, als daar behoefte of noodzaak voor is). 

Voor- en nadelen van de startgemeenschap

Voordeel van de startgemeenschap is dat er in totaal meer teams zijn vanaf de onderste klassen tot in de selectieteam en dat de teams ook beter bezet zijn; zo kan de doorstroom van teams onderling en van jeugd naar senioren beter worden bewerkstelligd. Daarnaast hopen we het bondsniveau voor zowel de heren als de dames te behouden, zodat het voor talentvolle (jonge) spelers interessant is om bij de startgemeenschap te komen of blijven spelen. Een nadeel van de startgemeenschap is dat sommige teams zijn samengevoegd waardoor de spelers op verschillende locaties trainen en/of spelen. 

Samengevat: de startgemeenschap heeft enerzijds als doel om de toekomst van waterpolo in Amsterdam veilig te stellen en anderzijds om zowel breedtesport als topsport te kunnen faciliteren.